2005 och tidigare

Tävlingsresultat från tidigare år

Tävling

Utställning/avelsvärdering

2005

 

Ponnytrav

 

Egna hästar

Mimmi Pihl 9 1-0-1 2-0 3-2 3.18,2 1.350:-

Solos Yazzå 8 0-0-0 1-3 2-2 2.35,7 525:-

Solos Myria 5 0-0-0 1-4 1-0 2.23,9 650:-

Solos Sigrid 11 3-1-2 1-1 1-3 2.09,1 4.650:-

 

Uppfödningar

Solos Mymlan 2.14,5 16,6a

Solos Merkurius 2.22,1 25,9a

Solos Zolros 15 1-1-3 3.03,9 280 euro

Solos Xtra 8 0-0-3 0-0 5-0 2.33,6 675:-

 

Utställning Nord-Russ Renfors 20/8

klass 7 1/7 Solos Yazzå 9-7-8-8-8 = 40 p

klass 7 2/7 Solos Sigrid 9-7-8-8-8 = 40 p

 

Uppfödningar

Solos Xtra 98888=41 p RES BIS

2004

Ponnytrav

 

Egna hästar:

Saga II 3 0-0-0 0-1 0-2 3.36,2 150:-

Solos Yazzå 2 0-0-0 0-0 1-1 2.55,1

Solos Myria 4 0-1-0 1-2 0-0 2.24,4 675:-

Solos Sigrid 3 0-0-1 1-0 0-1 2.22,1 325:-

 

Uppfödningar

Solos Mymlan 12 4-0-1 2.14,4 16,6a 2.600:-

Solos Harry Boy 9 0-3-1 1-0 0-4 2,22,8 1500:-

Solos Zolros 2 0-0-0 3.41,4 16 euro

 

Utställning Nord-Russ Umeå 28/8

klass 6 2/1 Solos Ynita 7-7-7-8-8=37 p

klass 7 3/7 Solos Myria 8-8-7-8-7 = 38 p

 

Premiering Björsbyn Luleå 29/8

1/2 Solos Yazzå 9-8-8-7-8=40 p diplom stbf GI

 

Uppfödningar:

Mälar-Russ Sundbyholm 31/7

Solos Mymlan 8-9-8-7-7=39p

 

Mälar-Russ Sigridsholms gård 31/7

Solos Frö 8-8-6-7-7=36p

2003

 

Ponnytrav

 

Egna hästar

Solos Duff 3 0-0-0 1-0 2-0 3.21,5

Solos Sigrid 3 0-1-1 0-0 0-1 2.22,9 1.450:-

Gläntans Joker 10 0-0-2 3-1 3-1 2.59,2 1.400:-(utleasad)

 

Uppfödningar

Solos Mymlan 7 0-0-0 1-1 2-3 2.27,4 225:-

Solos Lilla My 6 0-0-0 3-1 2-0 2.10,4 950:-

Solos Harry Boy 7 1-2-2 0-0 1-1 2.24,9 1.675:-

 

2002

 

Körning:

Umeå RF 14/4, serietävling ponny - kallblodsklass

Dressyr: 0 Pense - Sabine Eriksson 67 straffpoäng

Precision: 0 Pense - Sabine Eriksson 0-10 1.50,8

Total: 5 Pense - Sabine Eriksson 67 straff

 

Södra Umeå RF 27/4, serietävling ponny- kallblodsklass

Dressyr: 7 Pense - Sabine Eriksson 60 straffpoäng

Precision: 2 Pense - Sabine Eriksson 0-0 1,03

Total: 5 Pense - Sabine Eriksson 60 straff

 

Lappmarksryttarna 1-2/6, serietävling ponnyklass

Dressyr: 2 Pense - Sabine Eriksson 67 straffpoäng

Maraton: 1 Pense - Sabine Eriksson 24,8 straffpoäng

Precision: 5 Pense - Sabine Eriksson 10 2.09,6

Total: 2 Pense - Sabine Eriksson 101,8 straff

 

 

Körning, uppfödningar:

Johannesberg 11/8 serietävling, ponnyklass 22 startande

Dressyr: 14 Solos Mymlan - Veronica Stennemark 76 straffpoäng

Maraton: 8 Solos Mymlan - Veronica Stennemark 33 straffpoäng

 

Johannesberg 5-6/10 DM lätt klass, ponny 15 startande

Dressyr: 14 Solos Mymlan - Veronica Stennemark 81 straffpoäng

Precision: 4 Solos Mymlan - Veronica Stennemark 0-5 1.38,4

Maraton: utesluten (fel väg i hinder 1)

Total: 13 Solos Mymlan - Veronica Stennemark 219,3 straff

 

 

Ponnytrav

 

Egna hästar:

Solos Duff: 2 0-0-1 0-0 1-0 3.25,0 200:-

Solos Sigrid: 8 0-1-0 1-3 1-2 2.29,6 600

 

Uppfödningar:

Solos Lilla My: 4 0-0-0 2-0 2-0 2.14,3 275:-

Solos Mymlan: 7 0-0-1 1-0 2-1 2.33,7 31,8a 325:-

Solos Merkurius:

Solos Harry Boy: 1 0-1-0 0-0 0-0 2.33,2 300:-

Utställning Nord-Russ Umeå 10/8

klass 6 1/1 Solos Mysli 8-8-6-8-7=37 p

klass 8 1/5 Solos Myria 8-7-7-8-8 = 38 p

klass stoföl 3/5 Solos Xtra 8-8-6-8-8=38 p

 

2001

 

Ponnytrav

 

Egna hästar

Solos Duff 2 0-0-0 0-0 2-0 3.30,5

 

Uppfödningar

Solos Lilla My 5 0-0-1 0-1 1-2 2.15,1 375:-

Solos Merkurius 3 0-1-0 0-1 0-1 2.41,1 400:-

Solos Mymlan 6 0-0-0 1-0 3-2 2.44,8 125:-

Solos Palle Kuling 14 2-2-0 2-1 1-6 2.29,0 2.350:-

 

 

Premiering Björsbyn 4/8

Happy 8-8-8-8-8 = 40 prem B

Solos Pelargonia 8-7-7-7-9 = 38 prem B

2000

 

Ponnytrav

 

Egna hästar

Solos Duff 10 0-0-0 0-1 7-2 3.26,5 23,0a 175:-

Gläntans Joker 5 0-0-1 0-0 1-3 3.23,8 37,3a 175:-

Solos Myria 12 0-1-0 2-4 5-0 2.27,5 33,2a 975:-

 

Uppfödningar

Solos Lilla My 3 0-0-1 0-0 2-0 2.12,7 350:-

Solos Merkurius 8 1-0-1 2-1 1-2 2.39,5 1.175:-

 

Körning

Lagserietävling Johannesberg 12/6

Dressyr 99 p. Pensé - Sabine Eriksson plac. 6/31

Maraton 33,4 strp Pensé - Sabine Eriksson plac. 4/31

 

Lagserietävling Johannesberg 27/8

Dressyr 100 p Pensé - Sabine Eriksson plac. 6/26

Maraton 24,6 strp. Pensé - Sabine Eriksson plac. 4/26

 

Lagserietävling + DM Johannesberg 17/9

DM III Pensé - Sabine Eriksson

Dressyr 87 p. Pensé - Sabine Eriksson plac. 14/30

Maraton 29,6 strp. Pensé - Sabine Eriksson plac. 3/30

 

Fölmönstring Åby Ridhus 7/10

5/6 Solos Zolros 7-7-7 = 21

 

Guld-Russ, Skansen 10/9

15/15 Solos Myria 8-8-7-7-9 = 39

 

Mälar-Russ utställning Berga 12/8

3/11 Solos Myria 8-9-7-8-8=40

 

1999

 

Ponnytrav

 

Egna hästar

Solos Duff 8 0-0-0 0-1 5-2 3.35,8 47,4a 100:-

Solos Duli 2 0-0-0 0-0 2-0 3.45,5

Solos Pelargonia 4 0-0-0 0-0 3-1 3.40,3

Pensé 5 0-0-0 0-0 5-0 2.51,0 03,2a

Solos Myria 3 0-0-0 0-0 3-0 2.56,2

 

Uppfödningar

Solos Lilla My 11 3-3-0 1-4 0-0 2.13,6 16,2a 4.025:-

Solos Mynta 1 0-0-0 0-0 1-0 2.41,6

 

Körning

Lagserietävling 6/6 Johannesberg

Dressyr Pensé - Sabine Eriksson plac. 6/21

Precision Pensé - Sabine Eriksson plac. 1/21

 

Lagserietävling 20/6 Johannesberg

Dressyr 105 p. Pensé - Sabine Eriksson plac. 4/25

Maraton 35,54 strp Pensé - Sabine Eriksson plac. 8/25

 

Lagserietävling 29/8 Johannesberg

Dressyr 89 p. Pensé - Sabine Eriksson plac. 13/26

Maraton 24,8 strp. Pensé - Sabine Eriksson plac. 4/26

 

Lagseriefinal Johannesberg

Pensé - Sabine Eriksson

 

Guld-Russ, Skansen 5/9

8/11 Dansa Bess 8-8-7-8-9 = 40

 

Mälar-Russ utställning Finsta 7/8

5/11 Dansa Bess 9-8-7-8-8 = 40

5/5 Solos Sigrid 8-7-7-8-7 = 37

 

Premiering Grevagården april

Jucent 391 prem. A

 

Uppfödningar:

Rättvik 10/7

Solos Petunia 8-8-9-8-7=40p Guld

 

Mälar-Russ Finsta 7/8

Solos Caminda 9-8-8-8-7=40

 

Guld-Russ Skansen 5/9

Solos Cabinda 8-8-8-8-7=39

1998

 

Ponnytrav

 

Egna hästar

Solos Duff 10 0-0-1 1-1 7-0 3.36,1 42,0a 375:-

Solos Duli 3 0-0-0 0-0 3-0 3.52,9

Solos Pelargonia 4 1-0-0 0-1 2-0 3.25,0 575:-

Pensé 10 0-0-0 0-0 10-0 2.50,1 48,7a

Jucent 391 3 0-0-0 0-0 3-0 2.36.5 43,4a

 

Uppfödningar

Solos Petunia 4 0-0-0 0-0 4-0 3.06,0

Solos Lilla My 10 1-1-2 0-1 1-4 2.22,7 1.675:-

Solos Mynta 3 0-1-0 1-1 0-0 2.37,5 450:-

Fölmönstring Skansen 13/9

Solos Myriad 7-7-7 = 21

 

Mälar-Russ utställning Sundbyholm 22/8

2/2 Jucent 391 41 p

 

Premiering Brantshammar 18/7

5/8 Solos Pelargonia 7-7-8-8-8 = 38

7/8 Solos Duli 7-7-7-8-8=37p

1997

 

Ponnytrav

 

Uppfödningar

Solos Champis 7 3-2-0 1-0 1-0 1.51,6 3.000:-

Solos Lilla My 8 0-0-2 0-1 4-1 2.34,6 500:-

Solos Petunia 13 0-1-0 4-2 6-0 2.58,2 17,2a 1.925:-

Premiering Finsta 17/8

3/8 Solos Myria 8-9-7-7-7 = 38

 

Mälar-Russ utst. Säva Gård 16/8

Solos Mymlan 34 p

1/1 Jucent 391 9-9-8-6-9 = 41

 

Generalmönstring Elmia 9/8

Jucent 391 9-8-8-7-8 = 40 prem. AB

 

Föruttagning Hallstahammar 13/3

Solos Megasen 8-7-7-8-7 = 37

 

Uppfödningar:

Sommarpremiering

Solos Camira 7-7-7-7-7=35p klass II

Solos Merry 7-7-7-7-7=35p prem. B

 

SSS-utställning Solvallla 27/7

Solos Petunia 8-8-7-7-7=37p

 

Riks-Russ Elmia 9/8

Solos Frö 9-8-7-8-8=40p

 

Mläar-Russ Säva Gård 16/8

Solos Frö 8-9-7-8-8=40p

 

Guld-Russ Skansen 6/9

Solos Frö 9-9-7-8-8=41p

1996

 

Ponnytrav

 

Egna hästar

Hedenfilur 4 0-0-0 0-0 3-1 2.44,3

Pensé 9 0-0-1 0-2 5-1 2.47,5 55,6a 210:-

 

Ponnytrav, uppfödningar

Solos Merry 1 0-0-0 0-0 1-0 4.35,2

Solos Petunia 16 2-3-3 3-2 3-0 3.12,4 6.200:-

 

Brukskörning & ridning

Jälla 25/8

egna:

Pensé - Sabine Eriksson plac. 2/6 205 strp.

Hedenfilur - Peter Eriksson plac. 3/6 304 strp.

uppfödning:

Solos Frö - Anna Sellberg plac. 6/6 575 strp.

ridning:

Hedenfilur - Sabine Eriksson plac. 8/12 46 strp.

Pensé - Carolina Larsson plac. 7/12 45 strp.

 

Kvalitetstävlan, uppfödning

Solos Frö

 

Unghingstmönstring Åby Ridhus 5/10

Solos Megasen 7-7-7-8-7 = 36

 

Fölmönstring Skansen 7/9

Solos Popcorn 8-8-7 = 23

Solos Mymlan 7-8-8 = 23

 

Premiering Finsta 11/8

Skansens Polka 8-8-8-8-8 = 40 prem. AB

 

Mälar-Russ utställning Glanshammar 3/8

Skansens Polka 8-8-7-7-8 = 38

Solos Mynta 7-7-6-6-7 = 33

 

Uppfödningar:

Sommarpremiering

Solos Camilia 8-8-7-6-5=34 klass III

Solos Magnolia 9-8-7-8-8=40 Diplom

Solos Scilla 8-7-8-6-7=36 klass II

 

Guld-Russ Skansen 7/9

Solos Magnolia 9-8-7-8-9=41p